De Cursus

ik heading almere

De duur van de cursus is afhankelijk van het instapniveau en de kennisbehoefte van de cursist. De cursus wordt gegeven in lessen van twee of drie uur en is individueel. Wij bieden overigens ook de mogelijkheid aan groepen van maximaal vier cursisten een cursus te volgen indien het instapniveau van de deelnemers dat toelaat. De cursist krijgt, bij hem/haar thuis, op het bedrijf of in onze kantoorruimte in Naarden of Arnhem, gedurende de gehele cursus les van één en dezelfde docent. Daarbij staan persoonlijke aandacht, flexibiliteit, betrouwbaarheid, enthousiasme, doeltreffendheid en hoogwaardige kwaliteit centraal.

Huiswerk

Als er geen gebruik gemaakt wordt van eigen lesmateriaal, beschikt de cursist(e) over een cd, die bij de desbetreffende methode hoort. Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij, naast de individuele lessen, met behulp van schriftelijke oefeningen en de cd, zelfstandig het opgegeven huiswerk maakt.

De aandachtspunten

De cursus is sterk praktisch gericht en volledig afgestemd op het kennisniveau en de specifieke belangstelling van de cursist. Wij besteden aandacht aan:

  • Grammatica: de grammaticale onderbouw wordt functioneel verwerkt;
  • Woordenschat: alledaagse en specifieke woordenschat;
  • Structuren: gespreksformules, idiomatische uitdrukkingen;
  • Praktische toepassingen, specialisaties: bijvoorbeeld per interesse of beroepsgroep.