Het Onderscheid

Aan Instituut Klinkspoor zijn uitsluitend bevoegde en ervaren docenten verbonden die Frans als moedertaal hebben en die vertrouwd zijn met zowel de Franse als de Nederlandse taal en cultuur. De docenten stellen zich ten doel hun interesse en liefde voor de Franse taal en cultuur over te brengen op de cursisten.

De persoonlijke benadering

Een cursus Frans van Instituut Klinkspoor is individueel; de docent bouwt van meet af aan een persoonlijke band op met de cursist en kan daardoor goed en snel inspelen op zijn/haar kennis- en behoefteniveau. Als blijkt dat een bepaald onderwerp bekend is of snel weer is opgehaald, gaat de docent daar niet langer op in maar gaat door met een volgend onderwerp. Omgekeerd besteedt de docent aan de cursist die moeilijkheden heeft met een bepaald aspect van de Franse taal daar extra tijd en aandacht aan.

Het instapniveau

Bij Instituut Klinkspoor begint iedere cursist op zijn/haar eigen niveau en hoeft zich niet aan te passen aan medecursisten. Iedere cursist leert wat voor hem/haar nodig is om zich goed in de Franse taal van de dagelijkse praktijk uit te drukken.