De Werkwijze

Met het cursusmateriaal wordt gestreefd naar het ontwikkelen en het trainen van de communicatieve vaardigheden en het leggen van een goede grammaticale kennis van de Franse taal. Met de uitgereikte cd’s kunt u thuis in eigen tempo uw vaardigheden ontwikkelen.

Instituut Klinkspoor reikt u tevens allerlei tips en hulpmiddelen aan ter ondersteuning, zoals de planning bij het leren, het trainen van het concentratievermogen, de luistervaardigheid, de spreekvaardigheid en de uitspraak.

De doelstellingen van de cursus sluiten aan bij het Europees Referentiekader voor moderne talen, de 6 taalvaardigheidniveaus. Uw uitstapniveau wordt vastgelegd aan de hand van dit referentiekader, waarbij uw vorderingen visueel in kaart worden gebracht.